سامابفا

 

اساس و پایه زیرساخت اطلاعات مکانی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ایجاد محیطی یکپارچه، جهت تسهیل و هماهنگ سازی در امر تبادل و استفاده از داده های مکانی می باشد. از این رو دفتر نظارت بر اطلاعات GIS با تبعیت از استانداردهای مکانی OGC و به وسیله راه اندازی سرویس های مکانی تحت Web، سامانه اطلاعات مکانی آبفا استان تهران (سامابفا) را راه اندازی نموده است. 

با توجه به اقدامات انجام شده پس از ایجاد زیر ساخت اطلاعات مکانی در سطح استان تهران، این سیستم قابل بهره برداری گردیده است. همکاران شرکت آب و فاضلاب در کلیه شرکت های زیر مجموعه بوسیله ارائه اطلاعات مورد نیاز به کارشناسان GIS شرکت نام کاربری و رمز عبور دریافت نموده و با مراجعه به آدرس اینترانتی http://192.168.117.7/abfasdiمی توانند از این سامانه استفاده نمایند.  

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.