تقدیرنامه

 

   

       افتخارات و تقدیر نامه های کسب شده در سال 96.rar


  1. کسب عنوان شرکت برترتوسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مدیریت فعالیتهای سامانه اطلاعات مکانی (GIS) بر اساس ارزیابی وزارت نیرو در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری

  2. کسب رتبه برتر در ارزیابی انجام شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تمامی محورهای 5 گانه حوزه آمار و فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی

  3. کسب عنوان غرفه برتر توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران در چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق

  4. کسب عنوان مقاله برتر توسط شرکت فاضلاب استان تهران

  5. کسب عنوان مقاله برتر توسط شرکت آب و فاضلاب منطقه یک


  

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.