تماس با ما

رسانه جدید

تماس با ما:

تلفن: 88952991- 021   داخلی 2188

فکس: 81752645-021

 

نام شرکت نام و نام خانوادگی ادمین GIS شماره دفتر
 تامین و تصفیه  فرحناز فصیحی  81752624-2609
 فاضلاب  پریساحامیان  82472371
 منطقه 1  شبنم حسینی  26123424
 منطقه 2  فاطمه فراهانی  88915401-2421
 منطقه 3  فرزانه اطهاری   88485054
 منطقه 4  ندا حیدری  55631033-312
 منطقه 5  محسن فرح بخش  66389223
 منطقه 6   امیر ابراهیم خطیبی   55955501
 غرب  اعظم مهاجر  44593052
 شرق  فرزانه چگینی  76511360-417
 جنوبغربی  نشاط میرسعیدی  56347009
 جنوبشرقی  آرمان شهریور  36247922-146
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.