جایگاه GIS در بهبود خدمات معاونت درآمد و امور مشترکین

جایگاه GIS در بهبود خدمات معاونت درآمد و امور مشترکین
  1. مدیریت بهینه درخواستهای مشترکین

اگرچه یکی از اهداف شرکت آب و فاضلاب استان تهران کاهش مراجعات حضوری مشترکین در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک میباشد،  مراجعه حضوری به امور مشترکین جهت انجام برخی درخواست ها، امری ناگزیر میباشد. لذا با هدف کاهش مسافت سفرهای غیر ضروری بین شهری،GIS میتواند بر اساس مشخصه های متفاوت همچون تراکم جمعیت، تعداد مشترکین تحت پوشش و پیش بینی انواع خدمات مورد نیاز در پهنه های متفاوت و در نتیجه پیش بینی انواع درخواستهای مورد نیاز (از مجموع 37 خدمت در حال ارائه) ، در جانمایی امورات مشترکین و نیز محدوده تحت هر یک از این امورات، سرویس های لازم را ارائه نماید.

2. بهبود امنیت اجتماعی مشترکین قابلیت پایش آنلاین مسیرهای تردد پرسنل قرائت کنتور مشترکین بر مبنای مسیرهای از پیش تعیین شده قرائت کنتور و همچنین مسیرهای تردد اکیپ های رفع حوادث و اتفاقات نسبت به موقعیت مکانی حوادث اعلام شده به عنوان یک عامل بازدارنده بروز تخلف عمل نموده و به افزایش تضمین امنیت و در نتیجه ثبات  اجتماعی شهروندان کمک شایانی خواهد
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.