جایگاه GIS در مدیریت هزینه ها

-جایگاه GIS در مدیریت هزینه ها (جاری وسرمایه ای)

در راستای هدفمند نمودن هزینه های دریافتی از مشترکین با رویکرد توسعه و بهبود کیفیت سرویس ارائه شده، با استفاده از قابلیت های موجود در GIS و با ترکیب تحلیلهای مکان محور و سوابق موجود از تاسیسات آب و فاضلاب میتوان نسبت به شناسایی مناطق با بیشترین میزان ریسک اقدام نموده و هزینه های اصلاح و بازسازی تاسیسات را به صورت بهینه مدیریت نمود.

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.